top of page
Szukaj
  • Teresa Gawlik Jakubczak

Co powinieneś wiedzieć o nowotworach jądra

Nowotwory jąder pomimo że są najczęściej rozpoznawanym nowotworem u mężczyzn do 45 roku życia w liczbach bezwzględnych są stosunkowo rzadkie. W 2010 roku wykryto w Polsce 1094 przypadki, w 2017 –1156.

Niemniej w roku 1980 rozpoznano ten rodzaj nowotworu jedynie u 328 chorych a 1990 u 416 pacjentów co pokazuje jak dynamicznie wzrasta częstość tej choroby w ostatnich latach. Nowotwory jader zasadniczo dzielimy na nasieniaki i nie nasieniaki – wywodzące się z komórek rozrodczych oraz dość rzadko występujące guzy z komórek podścieliska jądra i sznurów płciowych. Te ostatnie są zazwyczaj zmianami łagodnymi które rosną powoli i nie dają przerzutów odległych.


Nowotwory jąder rosną z różną dynamiką ale lokalizują się w samym jądrze – nie ponad nim czy na jego tylnej powierzchni . Tam zwykle występują zmiany wywodzące się z najądrza – torbiele, łagodne guzki.


Typowymi objawami nowotworów jąder są wyczuwalny guzek / guz, uczucie ciężkości jądra, dyskomfortu w mosznie. Rzadkim objawem jest niebolesne powiększenie moszny – zazwyczaj w późnym etapie choroby lub zapalenie jądra które pomimo leczenia ustępuje bardzo powoli.


Najważniejszym badaniem potwierdzającym obecność nieprawidłowej tkanki w jądrze jest USG. Dzięki obrazowi jądra uzyskanemu w tym badaniu możemy powiedzieć jak duży jest guz, czy jest w jądrze czy w mosznie ale poza jądrem , jakie jest jego unaczynienie – bogate czy nieobecne oraz czy guz ma charakter lity czy torbielowaty.


Kontrolujemy także drugie jądro pod kątem obecności zmian guzowatych lub innej patologii w mosznie – torbieli nasiennych, żylaków powrózka nasiennego, zmian zapalnych. USG dostarcza nam bardzo wielu cennych informacji ale na jego podstawie nie można określić rodzaju nowotworu w jądrze.


Pomocniczą rolę spełniają tak zwane markery nowotworu jadra oznaczane w surowicy krwi – alfafetoproteina -AFP , jednostka beta choriongonadotropiny- b HCG i enzym dehydrogenaza mleczanowa -LDH. Podwyższone poziomy tych markerów wskazują na charakter nowotworowy zmian w jadrze. Niestety część nowotworów , głównie nasieniaki mogą nie produkować podwyższonych stężeń markerów wiec ich poziom w normie nie wyklucza obecności nowotworu, dlatego są jedynie pomocnicze.


Obecnie leczenie nowotworów jąder jest zadaniem zespołu urologów i onkologów i rozpoczyna się zabiegiem usunięcia nieprawidłowego jądra. Dalsze postępowanie zależy od rozpoznania histopatologicznego ( badanie pod mikroskopem) i stopnia zaawansowania choroby który oceniamy w badaniach tomografii komputerowej klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy.


Leczenie nowotworów jąder jest bardzo obszernym zagadnieniem którego omówienie wykracza poza możliwości tego zwięzłego opisu choroby dla potencjalnych pacjentów. U 99% chorych obecnie uzyskujemy całkowite wyleczenie.


Dla chorego najważniejszą informacją jest to że jądro jest niewielkim narządem, położonym powierzchownie. Wszystkie jego powierzchnie doskonale poddają się samokontroli czyli chory może zbadać je samodzielnie i jeżeli wyczuje niepokojące zgrubienie, guzek, wzmożoną spoistość jądra powinien w ciągu najdalej miesiąca zgłosić się do lekarza urologa na konsultację lub wykonać USG moszny u doświadczonego radiologa.


155 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page